ProBots 2019 Season 1 — Group Stage — Day 1

LucidBot vs Threewaylover | MadBot vs QBot | CheeZerg vs MicroMachine | Tyr vs SarsaBot | Kagamine vs MindMe

Don\'t Improve Alone! Become A Member !